Wado-Ryu Academy -leiri 4/2017 (Kangasala), #Sensei Tran Hieu Minh 7.dan Renshi