Wado-Ryu Academy -leiri 30.9.-1.10.2017 (Kangasala), #Sensei Tran Hieu Minh 7.dan Renshi