Kutsu Suomen Wado-Ryu Karateliitto Ry:n vuosikokoukseen 8.4.2017

Suomen Wado-Ryu Karateliitto Ry:n kokous pidetään lauantaina 8.4.2016, Kangasalan karateleirin yhteydessä.
Tarkempi paikka ja kellonaika kerrotaan leirillä.

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kaikki Suomen Wado-Ryu Karateliiton jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan.
Teemu Heikkilä, HPJ, SWKL