Wado-Ryu Karate-Do Academy

Wado-Ryu Karate-Do Academy (WKA) on alkuperäistä Grandmaster Hironori Otsuka 1:sen kehittämää Wado-Ryu Karatea opettava maailmanlaajuinen organisaatio, jonka jäseneksi voi liittyä kaikki Wado-Ryu karatea harrastavat ja lajista kiinnostuneet henkilöt. Wado Academyä johtaa Grandmaster Kazutaka Otsuka ja yhdessä WKA:n pääopettajan Sensei M. Shiomitsu 9.dan Hanshi Shihanin kanssa.

Suomen Wado-Ryu Karateliitto Ry (SWKL) toimii tiiviissä yhteistyössä WKA:n kanssa. Sensei M. Shiomitsu 9.dan Hanshi Shihan on vieraillut Suomessa SWKL:n kutsumana kaksi kertaa vuodessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sensei M. Shiomitsu WKA:n pääopettajanana on nimennyt WKA:sta n.10 korkealla vyöarvolla olevaa Senseitä opettamaan eri maissa. Yksi näistä nimetyistä Senseistä on SWKL:ssa opettava Sensei Markus Salomaa 6.dan.
Sensei Shiomitsun nykyisestä terveydentilasta johtuen Sensein itsensä sijaan Suomessa vierailee (WKA) Sensei Tran Hieu Ming 7.dan Renshi, Ranskasta. Tärkein tehtävä yhteystyöllä WKA:n ja SWKL:n välillä sekä Suomessa ja ulkomailla pidetyillä Wado-Ryu Academy leireillä on varmistaa Wado-Ryu karaten alkuperäisyyden säilyminen, opetuksen laatu ja taso.

Miksi ja milloin liittyä WKA-jäseneksi? Jäsenyys on ajankohtainen viimeistään kun oppilas saavuttaa 1.KYU:n vyöarvon, mutta jäsenyyttä voi hakea aikaisemminkin. Jäsenet saavat virallisilta WKA-leireiltä (voimassa olevaan) passiin ns. leiripisteitä, joita oppilas tarvitsee viimeistään DAN-vyöarvoja suorittaakseen. Leiripisteet osoittavat myös harrastusaktiivisuutta ja siitä syystä WKA-jäsenyyttä voi harkita jo esim. 4.KYU:n kohdalla. Jäsenyys kannattaa myös jos tykkää matkustaa ulkomaille WKA-leireille, koska leirihinnat sisältävät poikkeuksetta jäsenalennuksen.
WKA-jäsenyys/passi on henkilökohtainen ja sitä voi omatoimisesti hakea WKA:n omilta web-sivuilta löytyvällä kaavakkeella.
Liittymisen jälkeen jäsen saa Wado-Ryu Karate-Do Academy -passin.
Jäsenyys maksaa 20€/vuosi ja jäsenmaksu on velvoitettu maksamaan joka vuosi. Vuosimaksun uusiminen onnistuu WKA-leireillä.
Passiin merkitään suoritetut vyöarvot, leiripisteet, yms. Leirimerkinnöistä täynnä olevaan passiin saa lisäsivuja WKA-leirien yhteydessä. Leirimerkintöjä lukuunottamatta passiin ei saa tehdä merkintöjä muut kuin Sensei Shiomitsun nimeämät WKA:n Senseit.
Yllä mainittuun liittyen KYU GRADING RECORDS -sivulle saa tehdä merkintöjä SWKL:ssa ainoastaan Sensei Markus Salomaa 6.dan. Sensei Salomaa tekee passimerkinnät omien tai WKA-leirien yhteydessä, jos oppilaan KYU-vyöarvon on myöntänyt joku muu SWKL:ssa vyönmyöntämisoikeuden omaava henkilö.