Avustuksen hakeminen ulkomaan karatekisa- ja karateleirimatkoille

SWKL pyrkii tukemaan jäsenistönsä osallistumista "virallisille" Wado-Ryu Karate-Do Academyn (WKA) leireille sekä WKA:n tai Wado-Ryu Karate-Do Renmei:n mestaruuskisoihin. SWKL:n hallituksen linjaus asiasta on seuraavanlainen:


Yleisesti WKA:n virallisiksi leireiksi katsotaan kaikki Sensei Shiomitsun 9.dan Hanshi Shinanin hyväksynnän saaneet WKA-leirit, joilla opettaa WKA:n virallinen opettaja (esim. Academyn viisipäiväiset talvi- ja kesäleirit tai Sensei Tran Minh Hieu 7.dan Renshin ohjaamat WKA-leirit). SWKL:n hallituksen linjaus tästä on selkeä, koska WKA on ainut Wado-Ryu karateorganisaatio Euroopassa, jonka Wado-Ryu Karate-Do Renmei (kansainvälinen Japanin Wado-Ryu organisaatio) tunnustaa opettavan alkuperäistä Wado-Ryu karatea Euroopassa.

Leiriavustukset ovat tarkoitettu SWKL:n jäsenseurojen vastaavien opettajien leireilyn tukemiseen. Tämä kohderyhmä on ensisijaisen tärkeä opetuksen tason ja laadun kehittymisen kannalta. Leiriavustuksena voidaan korvata leirimaksu ja lisäksi maksaa ateriakorvauksia tai päivärahaa.

Kisa-avustukset ovat tarkoitettu SWKL:n edustusjoukkueeseen kuuluville. Edustusjoukkueen nimeää SWKL:n hallitus. SWKL:n edustusjoukkueeseen kuuluva voi edustaa kisoissa, jolle tukea haetaan, ainoastaan SWKL:a. Kisa-avustuksena voidaan korvata kisamaksu ja lisäksi maksaa ateriakorvauksia tai päivärahaa.

Avustushakulomake sekä leiri- että kisa-avustuksia haetaan lomakkeella, jonka voit ladata tästä. Hakemuslomakkeen liitteeksi täytyy toimittaa kuitti leiri-/kisamaksusta tai jokin muu todiste osallistumisesta. Lisäksi avustusmaksun maksamisen ehtona on kirjoittaa lyhytmuotoinen leiri- tai kisaraportti. Hakemus pyydetään toimittamaan SWKL:n hallitukselle hyvissä ajoin sähköpostitse osoitteeseen hallitus@wado-ryu.fi.

Avustuspäätöksissä SWKL:n hallitus ottaa huomioon yhdistyksen taloustilanteen ja noudattaa yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaista avustuksille määritettyä vuosibudjettia sekä pyrkii olemaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen eri hakijoiden kesken. Toisin sanoen, hallitus varaa oikeuden muutoksiin ja tarpeen vaatiessa voi pienentää tai jopa kokonaan evätä anomuksen. Osallistujia pyydetäänkin ottamaan etukäteen yhteyttä SWKL:n hallitukseen väärinkäsitysten välttämikseksi.