Wado-Ryu karaten historia

Tyylin kehittäjä Hironori Ohtsuka 10.dan Meijin (1892-1982) aloitti taistelulaji opintonsa jo 5 vuotiaana äitinsä sedän Chorijo Ebashi Sensein opissa lajina ju jitsu. 15 vuotiaana Shimozumassa keskikoulua käydessään hän aloitti Shindo Yoshin Ryu ju-jitsun harjoittelemisen, Tatsusaburo Nakayama Sensein johdolla. 1921 Ohtsuka Sensein olellessa vasta 29 vuotias, Nakayama Sensei myönsi hänelle sertifikaatin tyylin täydellisestä omaksumisesta.

1922 hän aloitti opintonsa Karate jitsussa ja aloitti myös Okinawalaisten katojen harjoittelun. Vuonna 1924 alkoi kumite pariharjoitteiden kehittäminen, koska Ohtsuka sensei koki pelkän kataharjoittelun liian puutteelliseksi, todellisten tilanteiden puuttuessa.

1928 hänestä tuli Shindo Yoshin Ryu ju jitsu -tyylin pääopettaja ja tähän aikaan hän oli myös apulaisohjaaja Funakoshi Sensein dojolla.

1929 Ohtsuka Sensei oli kehittänyt jo suurimman osan Wado-Ryu tyylinsä liikkeistä ja rekisteröityi jäsenenä Nippon Kubudo Shinko Kaihin (JMAF).

1934 Wado-Ryu Karate esiteltiin itsenäisenä tyylinä. Sit kutsuttiin silloin Dai Nippon Karate Do Do Shinko Club -nimellä. Samana vuonna Ohtsuka Sensei aloitti myös päätoimisesti opettamaan Wado-Ryu Karatea.

1938 Dai Nippon Kai myönsi Ohtsuka Senseille Renshi opettaja arvon ja hänen tyylinsä rekisteröitiin nimellä Shin Shu Wado-Ryu.

1938Dai Noppon Butoku Kai pyysi kaikkia karate tyylejä rekisteröitymään virallisesti. Tällöin Wado-Ryu rekisteröitiin ensimmäistä kertaa nimellä jota nykyäänkin käytetään.
Hironori Ohtsuka 10.dan Meijin kuoleman jälkeen tyylin korkeimpana auktoriteettina maailmassa jatkoi hänen poikansa 2. Grandmaster Hironori Ohtsuka II (1934-2015) opettaen Wado-Ryu karatea kuolemaansa saakka. Isoisänsä aloittamaa ja isänsä jatkamaa tietä kulkee nyt 3. Grandmaster Kazutaka Ohtsuka.

Wado-Ryu eli rauhan tien -koulukunta edustaa liikkuvaa ja taloudellisesti voimaa käyttävää karate tyylisuuntaa. Tyylisuunta on myös ainoana perinteinen Japanilainen karatemuoto muiden joukossa, sillä se on kokonaan syntynyt Japani pääsaarella, siinä on myös vivahteita kendosta ja Samuraiden miekkatekniikoista.

Ominaista Wado-Ryulle ovat väistöt, koko vartalon käyttö tekniikoissa ja monipuolisuus. Monipuolisuutena ovat lyönti, potku, heitto, hallinta ja itsepuolustustekniikat. Perustajan Sensei Hironori Ohtsuka 10.dan Meijin mukaan kovan ja jatkuvan harjoittelun tulisi myös muokata karaten harjoittelijan mieltä ymmärtämään oikeuden mukaisuutta, lojaalisuutta, pitkäjänteisen työn tulosta ja luonnollisuutta.

Wado-Ryu karate saapui Eurooppaan 60-luvun vaihteessa ja sitä harjoitellaan nykyisin ympäri maailmaan. Euroopassa pääopettajana toimii Wado-Ryu Academyn perustaja Sensei Masufumi Shiomitsu 9.dan Hanshi Shihan.

Suomessa lajia edustaa Suomen Wado-Ryu Karateliitto. Suomen Wado-Ryu liiton ensimmäisenä pääopettajana toimi Sensei Takashi Ogata 7.dan Renshi (1948-2006). Ogata sensei oli oli Suomen Wado-Ryu Karaten ehdoton isä. Hän opetti Wado-Ryu karatea Suomessa yli 30 vuotta ja vaikutti kymmenien Wado-Ryu seurojen syntyyn ympäri Suomea. Ogata senei oli iloinen ja vaatimaton persoona, jota monet oppilaat jäivät kaipaamaan.

Merkittävä vaikutus Wado-Ryn leviämiseen Suomessa on ollut myös edesmenneellä. Sensei Keijo Simulalla 5.dan (1954-2003). Simula Sensei oli yksi Ogata Sensein alkuperäisistä oppilaista tuoden Wado-Ryun Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomeen. Simula Sensei muistetaan kovana ja periksiantamattomana Wado-Ryu karatekana, jonka treeneissä hiki virtasi ja Wado-Ryuta opetettiin käytännönläheisten tekniikoiden kautta.