Vyökoe / Graduointi

Vyökoetta käytetään Wado-Ryu karatessa testaamaan oppilaan henkinen valmius ja teknillinen osaaminen. Suomen Wado-Ryu Karateliitossa (SWKL) käytetään Wado-Ryu Karate-Do Academy:n (WKA) määrittelemää vyökoe-standardia. SWKL on WKA:n virallinen jäsen ja WKA on ainut Wado-Ryu karateorganisaatio Euroopassa, jonka Wado-Ryu Karate-Do Renmei (kansainvälinen Japanin Wado-Ryu organisaatio) tunnustaa opettavan aitoa alkuperäistä Wado-Ryu karatea Euroopassa. Sisältö KYU-vyökokeille on määritelty WKA:n Grading Syllabus kirjoissa kun taas DAN-vöiden vyökokeiden sisältö uudistuu kahden vuoden välein WKA:n pääopettajan Sensei Masafumi Shiomitsu 9.dan Hanshi Shihanin toimesta. DAN-vyökoevaatimukset on ladattavissa WKA:n nettisivuilta http://www.wadoacademy.com.


Yleistä

Ylenemisasteikko Wado-Ryu Karatessa on samanlainen kuin monissa muissa kamppailulajeissa jakautuen kahteen luokkaan: KYU-arvoihin ja DAN-arvoihin. Kyu-arvot ovat oppilasarvoja lähtien alimmasta 10. Kyu:sta 1. Kyu:hun. Näiden osoituksena ovat eriväriset vyöt valkoisesta ruskeaan. Dan-arvot, joiden merkkinä on musta vyö, etenevät 1. Dan arvosta ylöspäin. Tämä rakenne auttaa arvioimaan oppilaan kykyjä ja edistystä. Se tuo myös intoa ja tavoitteellisuutta oppimiseen.

Karaten haaste on selkeästi henkilökohtainen. Käytännössä kysymys on siitä, onko oppilaalla päättäväisyyttä harjoitella niin ahkerasti, mitä eteneminen vaatii. Aika, minkä taitavaksi tuleminen kestää, vaihtelee ja riippuu paljolti karatekan henkilökohtaisista ominaisuuksista ja siitä, miten omistautunut on harjoittelulle.

Wado-Ryu Karatessa ei ole oikoteitä ja muista, ettei opettajasi voi tehdä kaikkea puolestasi. Koko karateharjoittelusi ajan eteesi tulee hetkiä, jolloin mikään ei tunnu onnistuvan eikä menevän oikein. Pysy lujana kun näin käy ja harjoittele entistä ahkerammin, koska mikään tavoittelemisen arvoinen elämässä ei tule helpolla.

Vyökokeet ovat poikkeuksetta hermostuttavia hetkiä ja siten ne testaavat niin henkistä valmiuttasi kuin myös teknistä kyvykkyyttäsi.


Ohjeellinen ylenemisasteikko Kyu-vyöarvoille (HUOM! ajat ovat minimi aikoja)

Ylenemisasteikko on viitteellinen ja on sovellettavissa sellaisenaan vain erityisen lahjakkaalle karatekalle, joka on vähintään kuusi vuotias, harjoitellut vaaditun ajan määrätietoisesti ja säännöllisesti vähintään kolme kertaa viikossa. Vyökokeeseen vaadittujen pääsykriteerien lisäksi itse vyökokeesta on suoriuduttava vaaditulla tasolla suoritettavaan vyöarvoon peilaten. Vaaditun tason saavuttaminen vie yleensä 6.KYU:sta ylöspäin n. 1-3 kertaa ylenemisasteikossa mainittun minimiajan verran riippuen karatekan tekemän määrätietoisen harjoittelun määrästä ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Yleensä 9.KYU:sta 1.KYU:hun vie kovalla harjoittelulla noin 5 vuotta.

ALOITTELIJA - 10.KYU: 1kk valkoinen vyö
10.KYU - 9. KYU: 2 kk valkoinen vyö
9. KYU - 8. KYU: 3 kk keltainen vyö
8. KYU - 7. KYU: 3 kk oranssi vyö
7. KYU - 6. KYU: 3 kk vihreä vyö
6. KYU - 5. KYU: 3 kk vihreä vyö
5. KYU - 4. KYU: 3 kk sininen vyö
4. KYU - 3. KYU: 4 kk ruskea vyö
3. KYU - 2. KYU: 4 kk ruskea vyö
2. KYU - 1. KYU: 4 kk ruskea vyö


Kuka voi myöntää KYU-vyöarvoja

SWKL:ssa KYU-vyöarvojen myöntämisoikeus on sidottu vyökokeen pitäjän DAN-vyöarvoon seuraavalla tavalla:
1.DAN voi myöntää 8. KYU - 7. KYU vyöarvot,
2.DAN voi myöntää 8. KYU - 4. KYU vyöarvot,
3.DAN tai enemmän voi myöntää 8. KYU - 1. KYU vyöarvot.


Ohjeellinen ylenemisasteikko aikuisten DAN-vyöarvoille (HUOM! nämä ovat minimivaatimuksia)

Ylenemisasteikko on viitteellinen ja on sovellettavissa sellaisenaan vain erityisen lahjakkaalle karatekalle, joka on harjoitellut päivittäin, on WKA:n jäsen ja täyttää kaikki WKA:n asettamat vyökoepääsyvaatimukset. Vyökokeeseen vaadittujen pääsykriteerien lisäksi itse vyökokeesta on suoriuduttava vaaditulla tasolla suoritettavaan vyöarvoon peilaten sekä osoitettava henkistä kypsyyttä ja ymmärrystä kirjallisella esseellä. Vaaditun tason saavuttaminen vie yleisesti n. 2-5 kertaa ylenemisasteikossa mainittun minimiajan verran riippuen karatekan tekemän määrätietoisen harjoittelun määrästä ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

1. KYU - 1. DAN: 9 kk, vähintään 17 vuotias, 15 WKA leiripistettä 1.KYU:n vyöarvolla
1. DAN - 2. DAN: 1 vuosi, vähintään 18 vuotias, 25 WKA leiripistettä 1.DAN vyöarvolla
2. DAN - 3. DAN: 2 vuotta, vähintään 24 vuotias, 35 WKA leiripistettä 2.DAN vyöarvolla
3. DAN - 4. DAN: 3 vuotta, vähintään 27 vuotias, 45 WKA leiripistettä 3.DAN vyöarvolla
4. DAN - 5. DAN: 4 vuotta, vähintään 32 vuotias, 55 WKA leiripistettä 4.DAN vyöarvolla
5. DAN - 6. DAN: 5 vuotta, vähintään 37 vuotias
6. DAN - 7. DAN: 8 vuotta, vähintään 45 vuotias
7. DAN - 8. DAN: 10 vuotta, vähintään 55 vuotias


Kuka voi myöntää DAN-vyöarvoja

WKA:ssa kaikki uudet DAN-suoritukset kulkevat WKA:n pääopettajan Sensei Masafumi Shiomitsu 9.dan Hanshi Shihanin kautta. Uusien DAN-vyöarvojen myöntäminen tapahtuu seuraavasti; Sensei Shiomitsu esittää Grandmaster Kazutaka Otsukalle uuden DAN-vyöarvon myöntämistä oppilaalle, jonka Grandmaster myöntää allekirjoittamalla DAN-vyökoetodistuksen.


Lähteet:
Wado-Ryu Karate-Do Academy Grading Syllabus 10th, 9th, 8th & 7th Kyu, sivu 2.
Wado-Ryu Karate-Do Academy Passport, sivu 3.